HERİTAGE İSTANBUL 2022 FUARININ ARDINDAN

11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde 6. kez düzenlenen Heritage İstanbul, Türkiye’de kültürel miras bilincinin artması ve korunması gibi konuları misyon edinmiş ve bu misyon doğrultusunda ürün, hizmet ve teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen koruma, restorasyon, arkeoloji, müze, teknoloji fuarı ve konferansıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü,

Devamını oku
Ömer Cumhur Banner

Ömer Cumhur Yanmaz ile Kumbara ve Koleksiyonerlik Üzerine Söyleşi

TDK’ye göre koleksiyonun sözlük anlamı: “Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü, derlem.” Koleksiyoncu ise “Koleksiyon yapmaya meraklı kimse, derlemci.” anlamında kullanılmaktadır. Düşünsenize parasını verip aldığımız ya da daha önce başkalarının sahip olduğu ama bir şekilde bizim elimize geçenleri, belki sadece

Devamını oku

MÜZELERİN TARİH BOYUNCA YOLCULUĞU

MÜZELERİN TARİH BOYUNCA YOLCULUĞU Müze, Toplumun hizmetinde olan ve onun gelişimi için çalışan, insanlığın somut ve soyut kültürel mirası tanıması ve sahiplenmesi amacıyla bilimsel yöntemlerle açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koleksiyonlar oluşturan, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, eğiten, kültürel, sanatsal zevkini ve dünya görüşünü geliştirmesinde etkili olan, kamuya açık,

Devamını oku

Ayşe Çakır İlhan ile Eğiticilerin Eğitimi Üzerine Söyleşi

Müzeler en temelde arşiv mekânları olarak hafıza ve pedagojinin sahasında yer alır. Bu mekânlarda kendine yani içerdiği malzemeye göndermeyle bilgi üretilir, çağırılır ve aktarılır. Pedagoji bilginin üretimi ve aktarımıyla devreye girer ancak bu çok geniş bir şemsiye olduğundan müzedeki etiketler, nesnenin sergilenme şekli ve dizimi, mimarisi ve yayınlarına kadar pek

Devamını oku