Sanal müzemiz 24 saat açıktır

Müzeler Haftası

18 Mayıs itibariyle başlayan Müzeler Haftası, dünyayla birlikte Türkiye’deki birçok müzenin de süreci etkinlikler yaparak kutlamasına vesile olur. Bu haftayla uyumlu atölyeler, konferans ve seminerler, sergiler düzenlenir, seçilen tema etrafında dönen tartışmalar yürütülür. Bu senenin teması müzelerin kültürel merkezler olarak kabulü üzerinden geleneğin geleceği başlığında toplanır. Bu başlık şüphesiz geniş bir dünyayı kapsar. Kültürden herkes aynı anlamı çıkarmaz, kimisi kültür kavramını bile reddederken seçilen başlık belirsizliğiyle heyecan yaratır. İçeriğin altı kişiler ve kurumların gittikleri güzergaha göre şekillendiğinden çokanlamlı, çokahenkli bir sonucun çıkması öngörülür çünkü. Müzeler Haftası’nı biz bu beklentiyle izledik ve istikametimizde yer alan durakları sıraladık.

Bizim bu hafta kapsamında takip ettiğimiz istikametin ilk durağında Müzeler Günü’nün çerçevesini çizmek yer aldı. Bu günün eğitimle ilişkisini inceleyen yazı, müzelerde etkinliklere duyulan ihtiyacın başlangıcına odaklanır.

20-31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Kültür ve Sanat Evi’nde ziyaret edilebilecek olan Ceren Karadeniz’in Hangi Müze? başlıklı fotoğraf sergisi müzelerdeki paradigma değişimini, müzelerin toplumla ve diğer kurumlarla kurduğu ilişki üzerinden tarif etmeye çalışır. Bavulumdaki Müzeler sergisinin ardından Karadeniz, bu sergisiyle müze mimarisinin kazandığı anlamı da değerlendirir.

 

Her ayın ikinci perşembesi düzenlenen ve iki yıldan fazladır Cin Ali Müzesi’nde devam eden Müze Buluşmaları’nın yirmi dokuzuncu toplantısında gündemde müzeler günü vesilesiyle tartışılan her şeyin müze olması, bir başka deyişle müzemania vardı. Müze olmak için hangi anlamı yüklenmek gerektiği, bu hızda müzeleşmenin doğru olup olmadığı, müze olma arzusunun temel kaynakları üzerinden günümüzün müzesi nedir, nasıl olmalıdır soruları cevaplanmaya çalışıldı.

Başkent Üniversitesi 27 Mayıs’ta müzecilik çalıştaylarının altıncısı kapsamında Müze, Mekan, İnsan başlıklı bir program düzenledi. Müze ve eğitim, müze ve ideoloji ve müzenin iletişimi konularını işleyen üç oturumlu çalıştayda, Başkent Üniversitesi Sanat Tarihi ve Müzecilik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler ve sergileme konusunda tecrübeli kişiler bildirilerini sundu. Çalıştay müzelerin tarihini, türlerini, işlevlerini, koleksiyonlarını, kendilerini ifade biçimlerini, kuruluş süreçlerini ele alan tartışma ve sorgulamalardan oluşmaktaydı. Sanal müze vasıtasıyla dijitalin fiziki alanı belirlemesine örnek olarak, yol boyunca edinilen kişisel bir deneyimin aktarılması kerteriz alınarak BirKültür de bu çalıştayda temsil edildi. Bildiri özetleri için ekteki dosya incelenebilir:

Başkent Üniversitesi Müzecilik Çalıştayı VI Bildiri Özetleri

Mehmet Özgür Kızılkaya