MÜZELERİN GÜCÜ MÜZE VE TOPLUM İLİŞKİLERİNDE…

MÜZELERİN GÜCÜ MÜZE VE TOPLUM İLİŞKİLERİNDE…   Toplumsal değişimler müzenin rolünü, felsefe ve uygulama bağlamında değiştirmiş; müze açısından toplumu tanımayı zorunlu kılmıştır. Müze, toplumu tanımak için eser toplama, koruma-onarım, sergi tasarımı, tanıtım ve izleyici geliştirme alanlarında yeni stratejiler geliştirmek zorundadır.  Bu nedenle müzenin varlık amacını ve felsefesini belirlemek, bu doğrultuda

Devamını oku

ÇOCUK, MÜZE VE SANAT

Çocuk Müzeleri ve Sanat Bağlantısı: Çocuk Sanatları Müzesi Müzeyi yeniden tanımlama girişimleri genellikle Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından hayata geçiriliyor. Yeni müze tanımlarının çoğunda yer alan geçmiş ve gelecek bağlantısı kurma, demokratikleştirici, kapsayıcı ve çok sesli alanlar olmak gibi işlevler, 1899 yılından beri varlığını sürdüren; eğitim bilimde yaşanan gelişmelere paralel ilerlemeler

Devamını oku

MÜZEDE SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE

MÜZEDE SAVAŞ VE BARIŞ ÜZERİNE Milenyumla birlikte müzecilik alanındaki değişimin altını çiziyoruz. Günümüzün müzesi bir tek konuya odaklanmadan koleksiyonundaki nesneler çerçevesinde halka, topluma, insanlığa yöneliyor. Geçmişi analiz ederek daha çarpıcı biçimde geleceğe odaklanıyor adeta gelecek için çalışıyor. Günümüz müzelerinin geleneksel işlevlerini sürdürürken bir araştırma ve eğitim enstitüsü gibi çalışmaya başlamalarının

Devamını oku

Müze Eğitimcisinin El Kitabı’na Bir Bakış

Müzeler uzun zamandır pedagojinin gündeminde olan ve diğer pek çok işlevinin yanında eğitim mekânı olarak da ön plana çıkan kamusal mekânlardır. Müzecilikte pedagojik yaklaşımların ön plana çıkmasıyla beraber ‘müze eğitimi’ ismiyle yeni bir disiplinin yavaş yavaş pedagoji biliminin gündeminde yerini almaya başlaması kaçınılmaz olmuştur. Türkçeye yakın zamanda çevrilmiş olan Müze

Devamını oku

MÜZELERDE EŞİTLİK VE ÇEŞİTLİLİK

Kültürel çeşitlilik, çağdaş toplumlarda gözlemlenen, kültürün inanç, kimlik, değer, dil, din, yaşam biçimi, sanat, demografik unsurlar vb. bileşenlerindeki farklılıkları “zenginlik” olarak değerlendirerek, kendi inanç ve uygulama sistemlerine göre yaşayan bilinçli ve iyi örgütlenmiş bütün grupları kapsayan ve bu grupları güçlendirerek tanımayı destekleyen bir yaklaşımdır. Kültürel çeşitliliğin modern toplumlarda üç biçimi

Devamını oku

23 NİSAN EŞİĞİNDE ÇOCUK MÜZELERİ

Geleneksel müzelerin koleksiyon oluşturma, koruma, belgeleme, sergileme ve eğitim işlevlerine paralel olarak, çocukların gelişimini temel alan, öğrenmeye öncelik tanıyan, çocukların yaşadıkları çevreye, parçası oldukları dünyada olup bitene tanıklık etmelerini sağlayacak bilgi ve malzemeyi araştıran, bu materyali inceleyen, depolayan ve bunları salt çocukların değil gençlerin ve yetişkinlerin de eğitimi amacıyla, çocuk

Devamını oku

Müzeler Haftası

18 Mayıs itibariyle başlayan Müzeler Haftası, dünyayla birlikte Türkiye’deki birçok müzenin de süreci etkinlikler yaparak kutlamasına vesile olur. Bu haftayla uyumlu atölyeler, konferans ve seminerler, sergiler düzenlenir, seçilen tema etrafında dönen tartışmalar yürütülür. Bu senenin teması müzelerin kültürel merkezler olarak kabulü üzerinden geleneğin geleceği başlığında toplanır. Bu başlık şüphesiz geniş

Devamını oku

Bavulumdaki Müzeler

Müzecilik kavramı temellendiği 18. yüzyıldan bu yana sürekli bir değişim içinde. Bazen sanat, bazen mimari, bazen teknoloji, toplum ve devlet bu değişime önayak olurken tartışmalar bir noktada değişimin müzelerden mi yoksa müzelerin temas ettiklerinden mi kaynaklandığı üzerinde yoğunlaşır. Örneğin mimarlıktaki gelişmeler müzelerin sergileme rejimlerini belirlemede önemli bir faktör olagelir. Mimarlık

Devamını oku