Sanal müzemiz 24 saat açıktır

SANAL MÜZE YÖNETİMİ KAPSAMINDA GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI: “MÜZE KUMBARAM” ÖRNEĞİ

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK ANABİLİM DALI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

SANAL MÜZE YÖNETİMİ KAPSAMINDA GÖNÜLLÜLÜK

PROGRAMI: “MÜZE KUMBARAM” ÖRNEĞİ

HAZIRLAYAN

ALİ ARMAĞAN DALOĞLU

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TEZ DANIŞMANI

PROF. DR. BİLLUR TEKKÖK KARAÖZ

ANKARA-2021

KOOB Satı Nur Emir Tasarım

GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI AAD_Tez_Sunu_20210713

Ali Armağan Daloğlu